Loading...
 

The Last Wish

The Last Wish ( Witcher series )

( Polish - Ostatnie życzenie - 1993 )

collection by Andrzej Sapkowski

translated by Danusia Stok

Published: Gollancz SF - hardback - 2007 ( UK )
ISBN: 0575077832 / 9780575077836

Gollancz SF - trade paperback - 2007
ISBN: 0575077824 / 9780575077829

Gollancz - paperback - 2008
ISBN: 0575077824 / 9780575082441

Little, Brown & Co. - paperback - 2008 ( USA )
ISBN: 0316029181 / 9780316029186


contents
The Voice of Reason ( aka Głos rozsądku ) ( 7 parts )
The Witcher ( aka Wiedźmin )
A Grain of Truth ( aka Ziarno prawdy )
The Lesser Evil ( aka Mniejsze zło )
A Question of Price ( aka Kwestia ceny )
The Edge of the World ( aka Kraniec świata )
The Last Wish ( aka Ostatnie życzenie )

Page last modified on Tuesday 26 of August, 2014 08:20:28 GMT-0000