Manfred Christiansen - Danish author - b.1963


English titleDanish titletranslatorpublishedformatpublisherISBN
Sky City ( story in Sky City )Sky Cityauthor( 2007 ) 2011tp/bScience Fiction Cirklen8771141588 / 9788771141580