Natasha Beaulieu - French Canadian author - b.1964


English titleFrench titletranslatorpublishedformatpublisherISBN
Laika ( story in Tesseracts 5 ) LaikaMeynard, Yves( 1994 ) 1996tp/bTesseract Books1895836255 / 9781895836257
Ève-Marie ( story in Tesseracts 8 )Ève-MarieMeynard, Yves( 1997 ) 1998h/bTesseract Books189583659X / 9781895836592 & 1895836581 / 9781895836585