Loading...
 

Everything But Love

Everything But Love

anthology

Book edited by Arthur Shkarovsky-Raffe ( also translator? ).

Published:Mir - paperback - 1973
ISBN:none?

Contents

Santo Di Chavez - shortstory by M Ibraghimbekov ( aka Santo Di Chaves ( Санто ди Чавес ) 1966 )
Hussy - short story by Valentina Zhuravleva ( aka Nahalka ( Нахалка ) 1966 ) ( as by V. Zhuravlyova )
Everything But Love - novella by Mikhail Yemtsev and Yeremey Parnov ( aka Vozvratite liubov! ( Возвратите любовь ) 1966 ) (as by M. Yemtsev and E. Parnov )
Day of Anger - novelette by Sever Gansovskyr ( aka Den' Gneva ( День гнева ) 1965 )
The Second Oddball Expedition - novelette by Vladimir Savchenko ( aka Vtoraya Ekspeditsiya na Strannuyu Planetu ( Вторая экспедиция на странную планету ) 1960 ) ( as by V. Savchenko )
The Fancy Dress Ball - short story by Ilya Varshavsky ( aka Maskarad ( Маскарад ) 1964 )

Page last modified on Saturday 25 of November, 2017 21:55:32 GMT-0000