New Soviet Science Fiction MacMillan Best of Soviet Science Fiction

Anthology of stories translated from the Russian, editor not given.

Translated by Helen Saltz Jacobson

Published:Collier MacMillan - hardback - 1979
ISBN:0025782207 / 9780025782204

Collier MacMillan - paperback - 1980
ISBN:0020226500 / 9780020226505

Contents

Introduction ( New Soviet Science Fiction) - essay by Theodore Sturgeon
The Violet - short story by Ilya Varshavsky ( aka Fialka ( Фиалка ) 1966 )
The Duel - short story by Ilya Varshavsky ( aka Поединок 1963 )
Plot for a Novel short story by Ilya Varshavsky ( aka Syuzhet dlya Romana ( Сюжет для романа ) 1971 )
Escape - short story by Ilya Varshavsky ( aka Pobeg ( Побег ) 1968 )
Share It With Me - (1979) - short story by Kir Bulychev ( aka Podelis' so Mnoj . . . ( Поделись со мной … ) 1970 )
Personality Probe - novelette by Dmitri Bilenkin ( aka Proba Lichnosti ( Проба личности ) 1978 )
Theocrates' Blue Window - novelette by Gennady Gor ( aka Sinee Okno Feokrita ( Синее окно Феокрита ) 1968 )
Cheap Sale - short story by Vladlen Bakhnov ( aka Deshevaya Rasprodazha ( Дешевая распродажа ) 1970 ) ( as by Vladen Bakhnov )
Beware of the Ahs! - short story by Vladen Bakhnov ( aka Vnimanie: AHI! ( Внимание: АХИ! ) 1968 ) ( as by Vladen Bakhnov )
Formula for Immortality - novelette by Anatoly Dnieprov ( aka Formula Bessmertiya ( Формула бессмертия ) 1962 )
Success Algorithm - novelette by Vladimir Savchenko ( aka Algoritm Uspeha ( Алгоритм успеха ) 1964 )
The Pale Neptune Equation - novelette by Mikhail Yemtsev and Yeremey Parnov ( aka Uravnenie s Blednogo Neptuna ( Уравнение с бледного Нептуна ) 1963 ) ( as by Mikhail Yemtsev and Eremei Parnov )
The Friar of Chikola - novelette by Vadim Shefner ( aka Курфюрст Курляндии 1971 )
A Provincial's Wings - novelette by Vadim Shefner (aka Zapozdalyi Strelok, ili Krylya Provintsiala ( Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала ) 1966 ) ( trans. by Alice Stone & Alexander Nakhimovsky )