Loading...
 

Cyberiad

The Cyberiad: Fables for the Cybernetic Age

( Polish - Cyberiada - 1965 )

collection by Stanislaw Lem

translated by Michael Kandel

Published: Seabury Press - hardback - 1974 ( US )
ISBN: 081649164X / 9780816491643

Secker and Warburg - hardback - 1975 ( UK )
ISBN: 0436244209 / 9780436244209

Avon - paperback - 1976
ISBN: 0380005174 / 9780380005178

Orbit - paperback - 1977
ISBN: 0860079295 / 9780860079293

Bard / Avon - paperback - 1980
ISBN: 0380515571 / 9780380515578

Harvest - paperback - 1985
ISBN:0156235501 / 9780156235501

Mandarin - trade paperback - 1990
ISBN: 0749304715 / 9780749304713

The Easton Press - hardback - 1990 ( in 'The Masterpieces of Science Fiction' series )
ISBN: none

Mandarin - trade paperback - 1990
ISBN: 0749304715 / 9780749304713

Harvest / Harcourt - trade paperback - 2002
ISBN: 0156027593 / 9780156027595

Mariner - paperback - 2008
ISBN: 0156027593 / 9780156027595

Penguin Audio - audiobook - 2012
ASIN: B0092QM6F0

Penguin Modern Classics - paperback - 2014
ISBN: 0141394595 / 9780141394596

Penguin Modern Classics - e-book - 2014
eISBN: 0141394609 / 9780141394602
ASIN: B00HNIJ38C

Penguin Classics Science Fiction - paperback - 2020
ISBN: 0241467993 / 9780241467992

Penguin Classics Science Fiction - e-book - 2020
eISBN: 0141394609 / 9780141394602


Contents
The First Sally (A), or Trurl's Electronic Bard- short story ( aka Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla 1965 )
Prince Ferrix and Princess Crystal - short story ( aka Z dzieła cyfrotikon, czyli o dewijacyach, superfiksacyach a waryacyach serdecznych: o Królewiczu Ferrycym i Królewnie Krystali 1965 )
Altruizine - novelette ( aka Altruizyna, czyli opowieść prawdziwa o tym, jak pustelnik Dobrycy Kosmos uszczęśliwić zapragnął i co z tego wynikło 1965 )
Tale of the Three Storytelling Machines of King Genius - novella ( aka Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona 1965 )
The Seventh Sally, or How Trurl's Own Perfection Led to No Good - short story ( aka Wyprawa siódma, czyli o tym, jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła 1965 )
The Sixth Sally, or How Trurl and Klapaucius Created a Demon of the Second Kind to Defeat the Pirate Pugg - novelette ( aka Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby zbójcę Gębona pokonać 1965 )
The Fifth Sally (A), or Trurl's Prescription - short story ( aka Wyprawa piąta A, czyli konsultacja Trurla 1965 )
The Fifth Sally, or The Mischief of King Balerion - short story ( aka Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleryona 1965 )
The Fourth Sally, or How Trurl Built a Femfatalatron to Save Prince Pantagoon from the Pangs of Love, and How Later He Resorted to a Cannonade of Babies- short story ( aka Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od mąk miłosnych chcąc zbawić, i jak potem do użycia dzieciomiotu przyszło 1965 )
The Third Sally, or The Dragons of Probability - short story ( aka Wyprawa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa 1965 )
The Second Sally, or The Offer of King Krool- novelette ( aka Wyprawa druga, czyli oferta króla Okrucyusza 1965 )
The First Sally, or The Trap of Gargantius - short story ( aka Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana 1965 )
A Good Shellacking - short story ( aka Wielkie lanie 1964 )
Trurl's Machine - short story ( aka Maszyna Trurla 1964 )
How the World Was Saved - short story ( aka Jak ocalał świat 1964 )

Page last modified on Sunday 18 of February, 2024 23:37:00 GMT-0000