Loading...
 

Russian Science Fiction 1968

Russian Science Fiction, 1968

anthology

translated by Helen Jacobson

edited by Robert Magidoff

Published: New York University Press - hardback - 1968
ISBN: 0814702791 / 9780814702796

Contents

Introduction ( Russian Science Fiction 1968 ) - essay by Robert Magidoff
Note on Some of the Authors - essay by uncredited
A Dweller in Two Worlds - short story by Gennady Gor ( aka Elektronnyi Mel'mot ( Электронный Мельмот ) 1964 )
Desert Encounter - short story by I. Rosokhvatsky ( Igor Rosokhovatsky ) - ( aka Vstrecha v Pustyne ( Встреча в пустыне ) 1961 )
For the First Time+ - short story by R.Podolny ( Roman Podolny ) - ( aka Vpervye ( Впервые ) 1962 )
It Is Impossible to Sail the Sea+ - short story by R.Podolny ( Roman Podolny ) - ( aka Moreplavanie Nevozmozhno ( Мореплавание невозможно ) 1962 )
The Heroic Feat - short story by Anatoly Dnieprov ( aka Podvig ( Подвиг ) 1962 )
Formula for the Impossible - novelette by Evgeny Voiskunsky and Isai Lukodianov ( aka Formula Nevozmozhnogo 1963 ) ( as by E. Voiskunsky and I. Lukodyanov )
Life Is So Dull for Little Girls - Alice the Girl from Earth - short story by Kirill Bulychev ( aka Devochka, s Kotoroj Nichego ne Sluchitsya 1965 )
Thread of Life - short story by Yuri Safronov ( aka Nit' Zhizni ( Нить жизни ) 1963 ) ( as by Y. Safronov )
The Mystery of Green Crossing - short story by Mikhail Yemtsev and Yeremey Parnov ( aka Na Zelenom Perevale ( Не оставляющий следа ) 1962 ) ( as by E. Parnov and M. Emtsev )
Storm - short story by Valentina Zhuravlyova ( aka Burya ( Буря ) 1959 ) ( as by Valentina Zhuravleva )
Homunculus* - short story by Ilya Varshavsky ( aka Gomunkulus ( Гомункулус ) 1965 )
Conflict * - short story by Ilya Varshavsky ( aka Konflikt ( Конфликт ) 1964 )
The Founding of Civilization - short story by Romain Yarov ( aka Osnovanie Tsivilizatsii ( Основание цивилизации ) 1965 ) ( as by R. Yarov )
The Robotniks - short story by Vladlen Bakhnov - ( aka Robniki ( Робники ) 1968 )
Mutiny - short story by Vladlen Bakhnov ( aka Edinstvennyj v Svoyom Rode ( Единственный в своем роде ) 1968 )

+ 'For the First Time' & 'It Is Impossible to Sail the Sea' make up 'Tales of the Distant Past'
  • 'Conflict' & 'Homunculus' make up 'In Man's Own Image'

Page last modified on Tuesday 21 of November, 2017 20:38:46 GMT-0000